Dầu tua bin

Dầu tua bin ( TURBINE OIL ) DÙNG CHO CÁC MÁY NÉN KHÍ... CÁC MÁY CÔNG NGHIỆP CÓ KHUYẾN CÁO CHỈ ĐỊNH ĐƯỢC GHI TRÊN MÁY DÙNG LOẠI DẦU NÀY
Dầu thủy lực
MORRISON LUBRICANTS TÌM NHÀ PHÂN PHỐI VÀ ĐẠI LÝ.